top of page

XXI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

23 września odbędzie się etap szkolny XXI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Zapraszam do udziału uczniów wszystkich klas, niezależnie od profilu.

Zgłosić się można do poniedziałku 19 września do p. Skrzydlewskiej lub do swojego nauczyciela matematyki.

Informacje o OLM można znaleźć pod tym linkiem

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | Fundacja Matematyków Wrocławskich (uni.wroc.pl)

lub u p. Skrzydlewskiej

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page