top of page
stowarzyszenie.png


STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

Koleżanki i Koledzy! Drodzy Absolwenci „Trójki”!

 

Celem zasadniczym Naszego Stowarzyszenia jest promowanie, inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie absolwentów na rzecz wszechstronnego rozwoju

III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy oraz wielopłaszczyznowe wspieranie kontaktów miedzy  byłymi uczniami „Trójki”.

 

Nasze działania realizujemy poprzez:

  • organizowanie spotkań koleżeńskich,, koncertów, imprez rekreacyjnych i innych form pogłębiania integracji Absolwentów i Przyjaciół Szkoły,

  • organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych, kulturalnych
    i rozrywkowych dla absolwentów (wycieczki, kuligi, prelekcje, spotkania noworoczne i karnawałowe, spotkania z muzyką, Bal Absolwenta),

  • inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego Szkoły, w tym: fundowanie stypendiów nagród i zapomóg na rzecz uczniów Szkoły i jej absolwentów, wspomaganie Szkoły w poprawianiu infrastruktury szkolnej, itp.

  • współuczestnictwo w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Szkołę, pomoc w organizacji niektórych przedsięwzięć (np. Zjazd Absolwentów).

 

Środki finansowe na realizację statutowych przedsięwzięć gromadziliśmy ze składek i dobrowolnych wpłat członków Stowarzyszenia oraz (niekiedy) od Sponsorów.

                                                

Dołącz do Nas…

Daj Naszej Szkole cząstkę tego, co Szkoła dała Tobie…

             

Zarząd Stowarzyszenia

bottom of page