top of page

WARSZTATY DLA KLASY 1D NA UKW W BYDGOSZCZY

30 listopada młodzież klasy 1d politechnicznej uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez pracowników naukowych Instytutu Mechatroniki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uczniowie wysłuchali wykładu z pokazem, który przygotowała pani prodziekan Katarzyna Kazimierska-Drobny.

Wzięli aktywny udział w warsztatach o tematyce: "Komputer jako narzędzie pomiarowe" – prowadzone przez Grzegorza Śmigielskiego, "Szybkie prototypowanie z CAD i wydrukiem 3D" – przygotowane przez Marcina Kempińskiego,

"Interfejsy mózg – komputer, czyli jak komunikować się z komputerem za pomocą myśli" - prowadzone przez Adriannę Piszcz.

Dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia i czas poświęcony naszym uczniom.

Życzymy Spokojnych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia – uczniowie 1 d - 3 LO w Bydgoszczy wraz z opiekunem Anną Otrembską.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page