top of page

"Szkoła do hymnu"

W ramach akcji "Szkoła do hymnu" w czwartek 10 listopada o 11.11 uczniowie "Mickiewiczówki" odśpiewali hymn narodowy. Po szkolnych korytarzach rozszedł się jeden głos "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy....."Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page