top of page

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024


4 września 2023


godz. 10.00 - klasy I A, B, C, D, E, klasy II A, B, C, D, E, F, G

rozpoczęcie roku szkolnego – sala gimnastyczna - po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

I A – SALA 16

I B – SALA 22

I C – SALA 11

I D - SALA 25

I E – SALA 8

II A – SALA 9

II B – SALA 10

II C – SALA 7

II D – SALA 15

II E – SALA 17

II F – SALA 21

II G – SALA 24


godz. 11.00 – klasy III A, B, C, D, E, klasy IV A, B, C, D, E

rozpoczęcie roku szkolnego – sala gimnastyczna - po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

III A - SALA 18

III B - SALA 11

III C – SALA 6

III D –SALA 8

III E – SALA 2

IV A - SALA 16

IV B - SALA 17

IV C - SALA 1

IV D - SALA 10

IV E - SALA 25

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page