top of page

Program "Ciepłe Mieszkanie" - spotkanie dla mieszkańców

20 czerwca w godzinach od 17:00 do 19:00 w Muzeum Kanału Bydgoskiego przy ulicy Staroszkolnej 10 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem urzędników Urzędu Miasta odnośnie nowego programu dotacyjnego "Ciepłe Mieszkanie" dedykowanego dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Z programu "Ciepłe Mieszkanie" można uzyskać do 35 tys. zł na wymianę pieca, wymianę stolarki okiennej oraz wentylację.


Program można łączyć z dotacją miejską do wymiany ogrzewania oraz z preferencyjnym programem pożyczkowym Ekoklimat z WFOŚIGW, aby uzyskać maksymalny zwrot kosztów.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page