top of page

Plan lekcji

Został opublikowany plan lekcji na rok szkolny 2-23/24. Proszę jednak pamiętać, ze ze względu na warunki organizacyjne może on ulec zmianie. W przypadku większych modyfikacji informacja o zmianach zostanie umieszczona na stronie szkoły lub przekazana poprzez dziennik elektroniczny.

W przypadku, gdy strona szkoły się nie odświeży plan jest pod linkiem

http://u2.3lo.bydgoszcz.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page