top of page

Obóz integracyjny klas pierwszych

W dniach 5-7 września klasy pierwsze naszej "Trójki" brały udział w obozie integracyjnym w Wiktorowie. Poza grami i zabawami integracyjnymi, uczennice i uczniowie uczestniczyli także we wspólnym ognisku. Mamy nadzieję, że czas spędzony razem pomógł lepiej poznać się wszystkim uczestnikom i zawrzeć trwałe znajomości, które z czasem przerodzą się w przyjaźnie.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page