top of page

Komisja Rekrutacyjna

Godziny pracy komisji (dni robocze, sala nr 2 -parter):


od 25 czerwca do 15 lipca (składanie świadectw, wyników egzaminu):

8:00 - 15:00


16_lipca, godz. 12:00 - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia,


od 16 lipca do 19 lipca (potwierdzanie woli podjęcia nauki):

12:00 - 15:00 (16 lipca),

8:00 - 15:00 (17 - 19 lipca).

Commenti


bottom of page