top of page

Komisja Rekrutacyjna

Komisja Rekrutacyjna w III LO działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page