top of page

"Klasa gospodarzem szkoły"

W zakładce Uczniowie/Regulaminy umieszony został regulamin wewnątrzszkolnego konkursu "Klasa gospodarzem szkoły" zachęcamy do zapoznania się z nim.

ZOBACZ

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page