top of page

KANGUR 2024

Dnia 21 marca (czwartek) 2024 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.

Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 16 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Wpłaty wpisowego na konkurs należy dokonać do dnia 8 lutego 2024 r. na konto:

Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym  w Bydgoszczy

Santander Bank Polska S.A.63 1090 1896 0000 0001 3119 5785

Z dopiskiem (tytułem): KANGUR – imię i nazwisko uczestnika- klasa.

Do dnia  8 lutego 2024 r.  prosimy o przekazanie nauczycielom matematyki podpisane przez rodziców, bądź przez pełnoletnich uczniów oświadczenia o zgodzie na ich  udział w Konkursie KANGUR. 

Commentaires


bottom of page