top of page

Plan dyżurów pedagogów szkolnych

Zaktualizowano: 5 wrz 2022


Dyżury pracy pedagogów szkolnych
.docx
Download DOCX • 12KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page