top of page

Brązowa tarcza „Perspektyw” dla III LO

III Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na 27 miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i zdobyło tytuł „Brązowej szkoły 2024”!

W tegorocznym rankingu 2024 przeanalizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246), które spełniły kryterium wejścia.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2023r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Ranking opiera się wyłącznie na danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych i porządkuje szkoły w zależności od osiągniętych wyników, jakie osiągnęli uczniowie szkoły. Kolejnym kryterium branym pod uwagę są sukcesy uczniów na olimpiadach międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiadach krajowych – przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych.

Comments


bottom of page