top of page

78. rocznica wyzwolenia Bydgoszczy

24 stycznia poczet naszej szkoły wziął udział w uroczystości związanej z 78. rocznicą wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej 


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page