top of page

47. Olimpiada Języka Angielskiego

Etap szkolny 47. Olimpiady Języka Angielskiego odbędzie się 4 listopada 2022. Przykładowe testy dostępne są na stronie:


https://oja.wsjo.pl/informacje/przykladowe-testy/

Zachęcamy do udziału!

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page