top of page

Wychowawcy klas na rok 2022/2023


Wychowawstwa 22-23
.docx
Download DOCX • 15KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Terminarz: do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym. 13 październ

bottom of page