top of page

Nowe wybory do SU

Terminarz:

  1. do 4 października- zgłoszenia kandydatów (na piśmie do p. Macieja Mullera). Kandydat zobowiązany jest oświadczyć jaką miał średnią ocen oraz zachowanie w zeszłym roku szkolnym.

  2. 13 października- debata kandydatów,

  3. 11-13 października- kampania,

  4. 14-15 października - cisza wyborcza,

  5. 16 października- wybory.

Comments


bottom of page