top of page

Konkursy i olimpiady:

Terminarz poszczególnych etapów turniejów i olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024 cz.1

Terminarz poszczególnych etapów turniejów i olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024 cz.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Bydgoski Konkurs Literacki w Języku Angielskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych.  

Celem IV edycji Konkursu jest kontynuacja propagowania artykułu jako formy komunikowania spraw ważnych dla ludzi i świata. Jest to forma wypowiedzi rzadziej wybierana na maturze pisemnej na poziomie rozszerzonym, a niezwykle plastyczna, jeżeli chodzi o treść i konstrukcję oraz pozwalająca na kreatywność piszącego.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie artykułu spełniającego warunki tej formy wypowiedzi o ilości 200-250 słów na jeden z następujących tematów, które stanowią jednocześnie tytuły: 

“Will AI Take Over One Day?” 

lub 

“AI Under Control” 

Oceniane będzie oryginalne ujęcie tematu, kreatywność stylistyczna, poprawność językowa oraz właściwa budowa (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), zgodnie z kryteriami oceniania prac maturalnych. Temat trzeba rozwinąć zależnie od zamysłu autora poprzez poruszenie dwóch kluczowych kwestii do wyboru z: opis sytuacji teraźniejszej, prognoza wydarzeń, wyrażenie opinii własnej, przytoczenie stanowisk ekspertów, komentarz. Praca musi być samodzielna i nie naruszać praw autorskich osób trzecich. 

do 20 marca 2024

 

VIII Konkurs Literacki im. Anny Piskurz pt.: „My też jesteśmy Ikarami…”.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane w formie książkowej, a najlepsza nagrodzona 1000 zł oraz opublikowana w czasopiśmie „Zeszyty Poetyckie”.

Jeśli jesteś kreatywny i skłonny do wyrażania refleksji, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

 

Termin nadsyłania prac: 5 czerwca 2024 r.


X Kujawski Konkurs Języka Angielskiego - organizowany przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych we Włocławku i IV LO im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

 

IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy mają przyjemność zaprosić do udziału w: VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki. 1 etap 29 lutego 2024 o godz. 10.

 

Dziesiąta edycja „Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej".

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie:

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/2023/03/03/zaproszenie-na-ogolnopolski-konkurs-wzrostu-krysztalow-dla-mlodziezy-szkolnej-2023/

Konkurs o Janie Nowaku Jeziorańskim

Konkurs dla uczniów szkół średnich z obszaru finansów i przedsiębiorczości, organizowany przez Zakład Finansów i Rachunkowości Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Konkurs literacki „Aleksander Fredro inspiruje”

 V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują sie na stronie:
https://ixlo.edu.bydgoszcz.pl/wojewodzki-konkurs-wiedzy-o-stanach-zjednoczonych-m1,1190.html

Konkursie “Zrównoważone Środowisko. Zagospodarowanie wód opadowych” - więcej informacji znajdą Państwo na stronie  https://is.pw.edu.pl/konkurs/

Konkurs „Mistrzowie Energii”
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: ose.gov.pl/mistrzowie-energii.

Ogólnopolski konkurs ,,Złote Indeksy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, Integracja – kultura – edukacja”
dodatkowe informacje nt. konkursu dostępne na https://www.umcs.pl/pl/konkurs-zlote-indeksy,22901.htm.
 

Konkurs “Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu” – FAST.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://www.fizyka.umk.pl/fast/

Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą „Rozszyfruj Bydgoszcz”. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie 5 zadań konkursowych dotyczących życia i historii Mariana Rejewskiego w kontekście bydgoskim. Zadania konkursowe umieszczone zostaną w mediach społecznościowych Miasta Bydgoszczy oraz w papierowym wydaniu „Bydgoszcz Informuje” w celu promowania wiedzy o postaci tego wybitnego kryptologa.

 Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zebrane zbiorczo w jednym mailu odpowiedzi na 5 zadań konkursowych, które pojawią się na profilu Facebook Bydgoszcz Informuje (4 zadania) oraz jedno zadanie umieszczone w numerze 13. papierowego wydania „Bydgoszcz Informuje” (gazeta będzie dostępna od czwartku, 8 grudnia br.).

Zgłoszenia należy wysłać elektronicznie na adres: konkurs@um.bydgoszcz.pl z dopiskiem w tytule lub treści maila „konkurs Rejewski”, najpóźniej do 14 grudnia br.

 

Whoop Race 

Zdobywaj wiedzę i weź udział w wyścigach mikro dronów w budynkach Politechniki Bydgoskiej

Więcej informacji na stronie internetowej www.whoop-race.pl 

XV edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”. 

 

XXVII edycja ogólnopolskiego konkursu „Fizyka a ekologia”.

ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej https://www.polsl.pl/rif/konkursfae/

Konkurs Biblioteka.jpeg
bottom of page