top of page

1 A - medyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- biologia,

- chemia.

Nauczane języki obce:

- angielski,

- niemiecki.

Kilka informacji od przyszłej wychowawczyni klasy- p. Agnieszki Grzelakowskiej:

"Chciałabym, żeby uczniowie mojej klasy mieli możliwość doświadczania w naukach przyrodniczych. W związku z tym planuję ścisłą współpracę z Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Centrum Chemii w Małej Skali (a właściwie Centrum Techniki Eksperymentu w Małej Skali) to zespół naukowo-dydaktyczny związany z uczelnią wyższą zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii.

W październiku Centrum Chemii w Małej Skali przeprowadzi warsztaty dla uczniów na terenie naszej Szkoły, a już w listopadzie chciałabym pojechać z młodzieżą do Torunia na kolejne warsztaty. Centrum Chemii w Małej Skali obejmie również patronat nad klasą."

bottom of page