logotype

Rekrutacja

Rekrutacja III LO 2018/2019

TABELA PRZEDMIOTÓW PUNKTOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

 

KLASA

Przedmioty punktowane

I A Medyczna

j. polski

matematyka

biologia

chemia

I B Humanistyczna z elementami prawa i podstaw dyplomacji

j. polski

matematyka

j. obcy

historia

I C Ekonomiczno – geograficzna

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

I D Politechniczna

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów będących absolwentami gimnazjum. Link z rozporządzeniem poniżej

Rozporządzenie MEN

 

Zarządzenie Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019. Link z zarządzeniem poniżej:

Zarządzenie Kutarora Oświaty

2018  III LO  globbers joomla template