logotype

Koło biologiczne

Koło biologiczne

Koło biologiczne dla gimnazjalistów

Prowadzący : Jolanta Reszkowska dla klasy 2 gimnazjum

Justyna Redlińska dla klasy 3 gimnazjum

 

Na zajęciach koła realizowane są zagadnienia poszerzające wiedzę biologiczną.

Uczestnicząc w zajęciach można:

 • utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach biologii

 • zdobyć wiadomości wykraczające poza wymagania programowe dla gimnazjum

 • doskonalić umiejętność posługiwania się mikroskopem

 • przeprowadzić ciekawy eksperyment naukowy

 • sprawdzić wiedzę rozwiązując zadania z poprzednich edycji Wojewódzkich Konkursów Gimnazjalnych z Biologii

 • kontynuować badania w Programie GLOBE

Zajęcia rozwijają wyobraźnię, uczą kreatywności, samodzielnego myślenia oraz naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Aktywny udział w zajęciach pomoże przygotować się do udziału w Wojewódzkim Konkursie Gimnazjalnym z Biologii.

 

 

Koło biologiczne dla licealistów

– prowadzący Jolanta Reszkowska

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności badawczych. Na spotkaniach koła można poznać techniki mikroskopowania oraz planowania i wykonywania eksperymentów naukowych. Uczniowie:

 • stawiają hipotezy

 • poszukują metod ich weryfikacji

 • przeprowadzają zaplanowany eksperyment

 • analizują wyniki

 • wyciągają wnioski

 • dokumentują pracę badawczą

Zajęcia rozwijają wyobraźnię, uczą kreatywności, samodzielnego myślenia oraz naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Praca w zespołach uczy współodpowiedzialności za ostateczny wynik badań. Zdobyte na zajęciach umiejętności pozwolą lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego.

 

Wybrane problemy badawcze:

 

Badanie wpływu allelopatin orzecha włoskiego na kiełkowanie nasion chwastów.

1

 

Badanie wpływu czasu przechowywania nasion na siłę kiełkowania.

 2

 

Badanie wpływu allelopatin słonecznika na kiełkowanie nasion chwastów i roślin uprawnych.

 3

 4

 

 

Badanie wpływu pH na ciemnienie owoców banana.

5

6

 

Uczniowie z Koła biologicznego włączyli się w organizację „Drzwi Otwartych” dla kandydatów do liceum. Zaprezentowali wybrane eksperymenty naukowe, opowiadali o życiu szkoły oraz dzielili się doświadczeniami z bycia uczniem „Trójki”.

DSC 1514

 

2018  III LO  globbers joomla template