logotype

GLOBE

GLOBE

Global
Learning and
Observations to
Benefit the
Environment

 

Jest to program edukacji ekologicznej oparty na współpracy uczniów, nauczycieli i naukowców. Pozwala poznać naukowe procedury badawcze. Uczy systematycznej pracy w systemie monitoringowym. Zebrane wyniki przekazywane są Internetem do Waszyngtonu, gdzie są gromadzone i uzupełniane o informacje pochodzące z satelity pogodowego LANDSAT 5. Zespół naukowców z NASA przetwarza zebrane informacje, a następnie w postaci wykresów, diagramów i map udostępnia wszystkim uczestnikom programu. Pozwala to poznać i kontrolować zmiany klimatyczne zachodzące w środowisku w ujęciu globalnym. Program GLOBE daje też możliwość nawiązania kontaktów z młodzieżą na całym świecie nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również kulturowej. Drogą Internetu można też nawiązać współpracę z naukowcami pracującymi dla NASA oraz z grupą naukowców polskich, współpracujących z GRID-em, krajowym koordynatorem programu GLOBE w Polsce. Program GLOBE powstał w Stanach Zjednoczonych w 1995 r. z inicjatywy Wiceprezydenta Al'a Gore'a w celu badania kierunków zmian klimatycznych zachodzących w środowisku naturalnym. Do pracy w programie włączano młodzież, nauczycieli i naukowców na całym świecie. W Polsce program działa od 1997 r. na mocy umowy z 22 kwietnia 1997r. podpisanej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ambasadą Stanów Zjednoczonych. Do programu włączono początkowo12 szkół wyłonionych drogą eliminacji, w tym także naszą szkołę, obecnie liczba szkół stale rośnie.
 

Program GLOBE w III LO.

 

W celu realizacji zadań ekologicznego programu edukacyjnego utworzyliśmy przy III LO. w Bydgoszczy Szkolną Stację Monitoringu Środowiska GLOBE. Do naszych zadań należy systematyczne wykonywanie pomiarów w zakresie: meteorologii, hydrologii oraz fitosocjologii. Prace wszystkich sekcji prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnej aparatury badawczej. Wszystkie pomiary wykonuje się na szkolnym obszarze badawczym wyznaczonym przez zdjęcie satelitarne. Nasza szkoła jest w centrum tego obszaru badawczego.

 

W poszczególnych sekcjach pracują uczniowie z pierwszych i drugich klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie Gimnazjum nr 47.

 

Mamy też sukcesy:

 

- Nasza praca spotkała się z uznaniem Koordynatora Badań Hydrologicznych Programu GLOBE Dixona M.Butler'a. Za szczególne osiągnięcia sekcja hydrologiczna została uhonorowana tytułem Mistrza Badań Hydrologicznych. Zadecydowała o tym rzetelność, systematyczność i szeroki zakres wykonywanych pomiarów.
- Dostaliśmy nominację w dziedzinie nauki do prestiżowej nagrody Allianz 2000. Wprawdzie nie zdobyliśmy głównej nagrody - statuetki, ale towarzystwo w jakim się znaleźliśmy robi wrażenie...
- Powstał o naszej szkole program w Telewizji Bydgoskiej, w którym przedstawiliśmy nasze prace w ramach programu GLOBE.

 

Sekcja hydrologiczna:

 

Pod kierunkiem mgr inż. Iwony Ciarki i mgr inż. Agnieszki Adamskiej wykonuje raz w tygodniu badania jakości wody w Kanale Bydgoskim określając: temperaturę, pH, twardość, przewodnictwo, zawartość tlenu, azotanów III i V, mętność, zasadowość. Uzyskane wyniki przedstawiane są w formie wykresówna tablicy informacyjnej.

 

Sekcja fitosocjologiczna:

 

Pod kierunkiem mgr Jolanty Reszkowskiej i mgr JustynyRedlińskiej grupa uczniów prowadzi obserwacje fitosocjologiczne, określając rodzaj zbiorowisk roślinnych na terenie Bydgoszczy i okolic. Tworzy również mapę zbiorowisk roślinnych i terenów zurbanizowanych na terenie Bydgoszczy w oparciu o zdjęcia satelitarne okolic szkoły i własne obserwacje. Zebrane w terenie rośliny wykorzystuje się do tworzenia zielników. W prace sekcji włączeni są także uczniowie Gimnazjum nr 47 utworzonego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

 

 

Sekcja meteorologicza:

 

Pod kierunkiem mgr Jolanty Reszkowskiej i mgr JustynyRedlińskiej prowadzi badania zmian zachodzących w atmosferze. Wykonuje codzienne pomiary: temperatur minimalnych, maksymalnych i rzeczywistych, określa rodzaj chmur, stopień zachmurzenia oraz pH opadów atmosferycznych. Pomiary wykonujemy w klatce meteorologicznej, a zebrane i opracowane wyniki prezentujemy w gablocie szkolnej.

 

Sprzęt:

 

Badania hydrologiczne wykonywane są z wykorzystaniem zestawu "SLANDI", pH-metrów oraz zestawów walizkowych do oznaczeń kolorymetrycznych "MERCK". Pomiary meteorologiczne wykonywane są za pomocą termometrów minimalnych, maksymalnych oraz rzeczywistych lub termografu. Do pomiaru ilości opadów używany jest deszczomierz nizinny, pH opadów wyznaczane jest za pomocą papierków wskaźnikowych. Lokalizację miejsc badawczych wyznaczamy GPS-em.

 

2017  III LO  globbers joomla template