logotype

COGITO, ERGO SUM

COGITO, ERGO SUM

Rafael Santi Szkoła Ateńska

„Szkoła ateń„ska” Rafaela Santi

                           Rozmił‚ujmy się™ w filozofii…

     Cogito, ergo sum  (ł‚ac. „Myślę™, wię™c jestem”) Kartezjusza i wcześ›niejsze   Si fallor, sum (ł‚ac. „Jeś›li się™ łudzę™, jestem”)  św. Augustyna są… wyrazem niezaprzeczalnej pewnoś›ci naszego istnienia w świecie, w którym wszystko jawić‡ się™ nam może jako niepewne - z wyją…tkiem wł‚aś›nie naszej myś›li.

     Wł‚asna myś›l, fakt ze wszystkich najpewniejszy, będą…ca istotą… naszego jestestwa, niech bę™dzie zachętą… do ukochania poszukiwania wiedzy, czyli filozofii [gr. phileo(mił‚uję) + sophia (mądrość‡)] .

      Nie jest to droga łatwa, ale piękna i najmą…drzejsza. Bo czyż, jak mawiał‚ Sokrates, dbanie o swój rozum nie jest  najwartoś›ciowsze? Czyż wiedza nie jest tym, czego nikt nigdy nam nie odbierze?

     Zapraszam wszystkich na lekcje filozofii i etyki, podczas których wybierzemy siꙠ w  intelektualną  podróż  do  ś›wiata  ludzkiej myś›li, bo ona  niczym  Platoń„skie idee jest wieczna  i niezniszczalna.

Joachim Fryca

Wasz nauczyciel filozofii, etyki i  ję™zyka francuskiego

 

Scenka  filozoficzna  „Być‡ jak Sokrates” przygotowana w naszym liceum przez klasę™ II b

 

 

 

Ciekawe strony internetowe poświęcone filozofii:

 

http://ptfilozofia.pl

http://www.filozofia.org.pl

http://wzim.interblock.pl/TW/Semestr%20I/Filozofia/Historia%20Filozofii/w.%20tatarkiewicz%20-%20historia%20filozofii%20tomi.pdf

http://wzim.interblock.pl/TW/Semestr%20I/Filozofia/Historia%20Filozofii/w.%20tatarkiewicz%20-%20historia%20filozofii%20tomii.pdf

http://wzim.interblock.pl/TW/Semestr%20I/Filozofia/Historia%20Filozofii/w.%20tatarkiewicz%20-%20historia%20filozofii%20tomiii.pdf

strony francuskoję™zyczne:

http://la-philosophie.com

http://iphilo.fr

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/week-end-classique/mots-de-philo

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie

Filozofia jest pierwszym obowiązkowym egzaminem maturalnym we Francji.

 

W  roku 2018 przystą…piło do niego 730 000 abiturientów wszystkich typów szkół ś›rednich.

Poniższy link zawiera tematy maturalne i propozycje rozwią…zań„:

http://etudiant.lefigaro.fr/article/bac-2018-sujets-et-corriges-de-l-epreuve-de-philosophie_c3c67e96-72c2-11e8-8bb8-ed633fbe6726/

 

Zreformowane czteroletnie liceum ogólnokształ‚cące umożliwia mł‚odzieży naukę™ filozofii.

2022  III LO  globbers joomla template

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), wizerunek jest uznawany za daną osobową, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych we wskazanym akcie prawnym. Jeżeli na stronie internetowej: http://www.3lo.bydgoszcz.pl oraz stronach jej podległych, znajduje się zdjęcie z Twoim wizerunkiem, zamieszczone wbrew Twojej woli prosimy o kontakt na adres email: zso03@edu.bydgoszcz.pl ze wskazaniem zdjęcia do usunięcia.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk